top of page
TOIMIHENKILÖKSI JOUKKUEESEEN
 

Miten juniorijoukkue saadaan toimimaan? Ilman lasten huoltajia ja läheisiä erilaisissa pesteissä – ei mitenkään.

Lasten vanhemmat, huoltajat ja muut läheiset toimivat joukkueen palveluorganisaationa. Toimihenkilön roolissa toimiminen on kunnioitettava ja kullanarvoinen pesti; joukkueen toiminta ja tekeminen on juuri niin laadukasta kuin mitä me joukkueen aikuiset siitä teemme.

Joukkueen ylin päätöksentekoelin on vanhempainkokous. Vanhempainkokouksia pidetään keväisen perustamiskokouksen lisäksi ainakin yksi kokous syksyllä ja tarpeen vaatiessa useampia kauden aikana. Joukkueen käytännön toimien organisointia ja ongelmatilanteiden ratkaisua varten joukkueella on johtoryhmä, johon kuuluvat ainakin joukkueenjohtaja(t), valmentajat ja rahastonhoitaja. Johtoryhmä vastaa toiminnasta vanhempien hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Se toimii sähköisesti esimerkiksi WhatsApp-ryhmässä sekä kokoontuu tarvittaessa myös kasvotusten. Tarpeen tullen johtoryhmä konsultoi muita tahoja.

Kiinnostuitko toimihenkilön hommista? Lue alta lisää eri rooleista ja kerro rohkeasti kiinnostuksestasi jollekin lapsesi joukkueen johtoryhmän jäsenelle! Kokeneemmat toimihenkilöt opastavat uusia rooleissaan.

jojo_edited.jpg

JOJO

jojo_edited.jpg

RAHURI

jojo_edited.jpg

HUOLTAJA

Joukkueenjohtaja

Roolit ja vastuut ringettejoukkueessa

 

 

Joukkueenjohtaja

 


Joukkueenjohtaja eli jojo on joukkueen sielu, joka läsnäolon lisäksi katsoo myös eteenpäin luotsaten joukkuetta suurella sydämellä. Jojo tsemppaa osaltaan lapsia ja vanhempia, eikä milloinkaan voi kommunikoida liikaa. Jojoa ei jätetä yksin; seurassa on toimiva jojo-verkosto, joka tukee ja neuvoo aloittavia jojoja. Eri asioihin liittyen löytyy valmiita speksejä ja muistilistoja, joiden mukaan toimia. Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen toiminnasta kokonaisuutena:

 • ylläpitää joukkueen tapahtumakalenteria

 • toimii yhteyshenkilönä seuran suuntaan

 • vastaa joukkueen budjetista

 • kommunikoi sarjavastaavan suuntaan

 • kommunikoi jäähallien henkilökunnan kanssa koppitarpeista

 • toimii linkkinä vanhempien ja valmennuksen välissä

 • ilmoittaa joukkueen turnauksiin

 • kommunikoi toisten seurojen joukkueenjohtajien kanssa esim. harkkapelien aikaansaamiseksi

 • viestii joukkueen vanhempien suuntaan tarpeen mukaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaaksi katsomansa kanavan kautta

 • hoitaa tai antaa hoidettavaksi muut esiin tulevat joukkuetta koskevat asiat.

Kotipelitapahtumissa pelijoukkueenjohtaja (joko itse tai delegoimansa henkilö):

 • ilmoittaa kokoonpanot tulospalveluun (ei koske G ja F)

 • vastaa kotipelitapahtumien toimitsijoiden riittävyydestä ja toimii toimitsija-aition kymppinä

 • hankkii kotijoukkueen peliohjaajan ajoissa

 • vastaa tuomarien ja peliohjaajien palkkioiden maksuun saattamisesta

 • ilmoittaa ottelutulokset tulospalveluun (ei koske G ja F)

 • toimittaa valokuvat pöytäkirjasta vierasjoukkueiden jojoille (ei koske G ja F).

Rahastonhoitaja

 


Rahastonhoitaja on jojon oikea käsi, joka pitää suvereenisti joukkueen rahatilanteen näpeissään vapauttaen jojon omiin duuneihinsa. Joukkueen rahastonhoitaja:

 • vastaa joukkueen raha-asioista, laskutuksesta, maksujen maksamisesta ja kirjanpidosta seuran ohjeiden mukaisesti

 • perustaa joukkueen pankkitilin ja vastaa siitä

 • avustaa joukkueenjohtajaa taloussuunnitelman laatimisessa

 • kommunikoi toisten joukkueiden rahastonhoitajien ja joukkueen vanhempien suuntaan tarpeen mukaan.

Huoltaja

Huoltajan rooli on antoisa, ja huoltaja on monelle pelaajalle tärkeä ja läheinen henkilö. Huoltajana pääsee tutustumaan hyvin joukkueen pelaajiin ja näkemään läheltä huimavauhtisen kehityksen, joka jäällä tapahtuu. Joukkueen huollosta vastaa lähes itseohjautuva huoltajarinki; pienessä joukkueessa tyypillisesti jokainen vanhempi toimii joukkueen huoltajan roolissa. Jokaisessa tapahtumassa on paikalla aina vähintään yksi huoltaja. Joukkueen huoltajat:

 • vastaavat joukkueen varusteista, niiden riittävyydestä ja kunnossapidosta

 • pitävät silmällä junioripelaajien varusteiden kuntoa ja sopivuutta ja informoivat vanhempia tarvittaessa

 • huolehtivat joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavuudesta

 • huolehtivat ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa

 • vastaavat joukkueen juomapulloista harjoituksissa ja otteluissa

 • opettavat junioripelaajille oikeita asenteita varusteiden huoltoa ajatellen

 • osallistuvat huoltajien koulutuksiin, jos sellaisia on (esim. ensiapukoulutukset)

 • ovat läsnä riittävällä vahvuudella harjoituksissa ja otteluissa

 • kommunikoivat joukkueen vanhempien suuntaan tarpeen mukaan.

Rahastonhoitaja
Huoltaja
bottom of page