top of page

Miten juniorijoukkue saadaan toimimaan?

 

Ilman meitä lasten vanhempia erilaisissa pesteissä - ei mitenkään.

Asiakkaita ovat joukkueessa pelaavat lapset. Me lasten vanhemmat / huoltajat / muut läheiset toimimme joukkueen palveluorganisaationa. Toimihenkilön roolissa eli pestissä toimiminen on erittäin kunnioitettavaa ja kullanarvoista toimintaa. Joukkueen toiminta on juuri niin laadukasta kuin mitä me joukkueen aikuiset siitä teemme.

Joukkueen ylin päätöksentekoelin on vanhempainkokous. Vanhempainkokouksia pidetään keväisen perustamiskokouksen lisäksi ainakin toinen kokous syksyllä ja tarpeen vaatiessa useampia kauden aikana.

Joukkueen käytännön toimien organisointia ja ongelmatilanteiden ratkaisua varten joukkueella on johtoryhmä, johon kuuluvat ainakin: joukkueenjohtaja(t), valmentajat ja rahastonhoitaja. Johtoryhmä vastaa toiminnasta vanhempien hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Johtoryhmä toimii virtuaalisesti sähköisesti esim. WhatsApp ryhmässä ja kokoontuu tarvittaessa fyysisesti. Johtoryhmä konsultoi muita tahoja tarvittaessa.

jojo.png
rahuri.png
huoltaja.png

Roolit ja vastuut ringettejoukkueessa

 

Joukkueenjohtaja


Joukkueenjohtaja on joukkueen sielu, joka tämän hetken lisäksi katsoo myös eteenpäin luotsaten joukkuetta suurella sydämellä. Jojo tsemppaa osaltaan lapsia ja vanhempia eikä milloinkaan voi kommunikoida liikaa. Jojoa ei jätetä yksin. Seurassa on toimiva jojo-verkosto, joka tukee ja tarvittaessa neuvoo aloittavia jojoja. Eri asioista löytyy valmiita speksejä ja muistilistoja, joiden mukaan toimia. Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen toiminnasta kokonaisuutena:

 • ylläpitää joukkueen tapahtumakalenteria

 • toimii yhteyshenkilönä seuran suuntaan

 • vastaa joukkueen budjetista

 • kommunikoi sarjavastaavan suuntaan

 • kommunikoi jäähallien henkilökunnan kanssa koppitarpeista

 • toimii linkkinä vanhempien ja valmennuksen välissä

 • ilmoittaa joukkueen turnauksiin

 • kommunikoi toisten seurojen joukkueenjohtajien kanssa esim. harkkapelien aikaansaamiseksi

 • viestii joukkueen vanhempien suuntaan tarpeen mukaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaaksi katsomansa kanavan kautta

 • hoitaa tai antaa hoidettavaksi muut esiin tulevat joukkuetta sivuavat asiat

Kotipelitapahtumissa pelijoukkueenjohtaja (joko itse tai delegoimansa henkilö):

 • ilmoittaa kokoonpanot tulospalveluun (ei G ja F)

 • vastaa kotipelitapahtumien toimitsijoiden riittävyydestä ja toimii toimitsija-aition kymppinä

 • hankkii kotijoukkueen peliohjaajan ajoissa

 • vastaa tuomarien ja peliohjaajien palkkioiden maksuunsaattamisesta

 • ilmoittaa ottelutulokset tulospalveluun (ei G ja F)

 • toimittaa valokuvat pöytäkirjasta vierasjoukkueiden jojoille (G ja F)

Rahastonhoitaja


Rahastonhoitaja on jojon oikea käsi, joka pitää suvereenisti joukkueen rahatilanteen näpeissään, vapauttaen jojon omiin duuneihinsa. Joukkueen rahastonhoitaja:


•    vastaa joukkueen raha-asioista, laskutuksesta, maksujen maksamisesta ja kirjanpidosta seuran ohjeiden mukaisesti
•    perustaa joukkueen pankkitilin vastaa siitä
•    avustaa joukkueenjohtajaa taloussuunnitelman laatimisessa
•    kommunikoi toisten joukkueiden rahastonhoitajien ja joukkueen vanhempien suuntaan tarpeen mukaan

Huoltaja

Huoltajan rooli on antoisa, siinä tutustuu hyvin joukkueen tyttöihin ja näkee läheltä sen huimavauhtisen kehityksen joka jäällä tapahtuu. Joukkueen huollosta vastaa lähes itseohjautuva huoltajarinki. Pienessä joukkueessa tyypillisesti jokainen vanhempi toimii joukkueen huoltajan roolissa. Jokaisessa tapatumassa on paikalla vähintään yksi huoltaja, tarvittaessa useampi. Joukkueen huoltajat:

 • vastaavat joukkueen varusteista, niiden riittävyydestä ja kunnossapidosta

 • pitävät silmällä pelaajien varusteiden kuntoa ja sopivuutta ja informoivat vanhempia tarvittaessa

 • huolehtivat joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta

 • huolehtivat ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa

 • vastaavat joukkueen juomista harjoituksissa ja otteluissa

 • opettavat pelaajille oikeita asenteita varusteiden huoltoa ja yleistä hygieniaa ajatellen

 • osallistuvat huoltajien koulutuksiin jos sellaisia on (esim. ensiapukoulutukset)

 • ovat läsnä riittävällä vahvuudella harjoituksissa ja otteluissa ja tarvittaessa liputtavat ajoissa

 • kommunikoivat joukkueen vanhempien suuntaan tarpeen mukaan

Rahastonhoitaja
Joukkueenjohtaja
Huoltaja
bottom of page