top of page
HÄIRINTÄ JA KIUSAAMINEN

Helsinki Ringette ry ei suvaitse toiminnassaan minkäänlaista häirintää. Haluamme puuttua matalalla kynnyksellä kaikkiin tilanteisiin, jotka joku seurassamme toimiva kokee epäasialliseksi.

 


Häirinnällä tarkoitetaan muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, uhkailua, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, vammaisuuteen tai uskontoon liittyvää eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, syrjimistä, ahdistelua, asiattomia huomautuksia, huhujen levittelyä tai mitä tahansa toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. Ihmiset kokevat asiat eri tavoin ja toinen voi kokea häiritseväksi jotkin asiat, joita joku toinen ei. Häirinnän kriteerit täyttyvät aina, jos häirinnän kohteeksi joutunut on ilmaissut pitävänsä käytöstä sopimattomana, mutta se jatkuu silti.


Häirintäyhdyshenkilön puoleen voi kääntyä, jos kokee tulleensa häirityksi Helsinki Ringeten järjestämän toiminnan puitteissa. Yhdyshenkilö tukee ja auttaa tilanteen selvittämisessä sekä ohjaa tarvittaessa muun avun piiriin. Häirintäyhdyshenkilö ei ole viranomainen, vaan seuran määrittelemä yksityishenkilö, jolla on aiheeseen liittyvää koulutusta. Häneen voit olla yhteydessä, vaikka et olisi itse joutunut häirinnän kohteeksi, vaan olet ollut läsnä tilanteessa, jossa joku muu on mielestäsi joutunut häirinnän kohteeksi.


Häirintäyhdyshenkilö ei tee jatkotoimenpiteitä ilman avun pyytäjän suostumusta. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia, sillä häirintäyhdyshenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 


Helsinki Ringeten häirintäyhdyshenkilönä toimii Sanna Parkkinen.

sanna.liisa.parkkinen@gmail.com040 706 9976

bottom of page